Τι νέο υπάρχει

[PIO] Χαιρετισμός της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αννίτας Δημητρίου στην Ένατη Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών

34935.jpg
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023, ώρα 10.00-13.00

Αίθουσα ολομέλειας της Βουλής

Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ),

Κύριοι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων,

Αγαπητοί σύνεδροι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι,

Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά στο ρευστό παγκόσμιο σκηνικό όπως διαμορφώνεται, προβάλλει αναμφίβολα κρίσιμος και κομβικός σε σχέση με τη διασφάλιση των δημοκρατικών διαδικασιών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θωράκιση των αρχών ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Πρόκειται για τη φωνή των πολιτών η οποία προβάλλεται -μέσα από τη δράση των ΜΚΟ- άλλοτε διεκδικητική, άλλοτε υποστηρικτική και εκεί όπου επιβάλλεται επικριτική παρεμβαίνοντας στα όσα τεκταίνονται και στα όσα σχεδιάζονται και μετουσιώνονται σε πολιτικές και στρατηγικές.

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν που σας καλωσορίζω σήμερα στην Ένατη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, έπειτα από τετραετή αναστολή των εργασιών της συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού και των προβλημάτων που προέκυψαν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η Κοινωνία των Πολιτών, κατά τις συνόδους που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 2019, έχοντας πάντοτε ως στόχο την ανάδειξη του σημαντικού έργου των εθελοντικών οργανώσεων, καταπιάστηκε με ποικιλία θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι κοινωνίες στον τόπο μας, στην Ευρώπη και διεθνώς, όπως είναι η φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Πέραν αυτών, τις προηγούμενες συνόδους απασχόλησαν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των εθελοντικών/ μη κυβερνητικών οργανώσεων, των σχέσεών τους με τη δημόσια διοίκηση, αλλά και η εμπλοκή των νέων στην εθελοντική δράση και προσφορά.

Με στόχο τη διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος σε σχέση με τη συμμετοχικότητα και την προσφορά, η Κοινωνία των Πολιτών ενέκρινε κατά τη Δεύτερη Σύνοδο την Εθνική Διακήρυξη για τον Εθελοντισμό, που αποτέλεσε το κοινό όραμα των εθελοντικών οργανώσεων, ενώ στο πλαίσιο της Έβδομης Συνόδου αναδείχθηκε η σημασία της χρηστής διοίκησης που επιβάλλεται να διέπει τη δράση των ΜΚΟ. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε ο Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ένας κώδικας που εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τον εθελοντικό τομέα και ενισχύει το έργο των οργανώσεων για παροχή υπηρεσιών στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας, αλλά και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η Όγδοη Σύνοδος, με την εμπειρία των προηγούμενων επιτυχημένων συνόδων, ανέδειξε περαιτέρω τον ρόλο και τη συμβολή των εθελοντών, τις ευθύνες που ανιδιοτελώς επωμίζονται διαχρονικά και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, όταν τα προβλήματα και οι ανάγκες των πολιτών οξύνονται και συνακόλουθα απαιτείται μεγαλύτερη αρωγή προς ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνόδου και με δεδομένο ότι οι σύγχρονες ανάγκες αυξάνονται με ταχύτητα σκιαγραφήθηκαν οι προοπτικές του εθελοντικού κινήματος ως σημαντικού φορέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ το ΠΣΣΕ, καθώς και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού για τον συντονισμό, τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη των οργανωμένων συνόλων για εθελοντική προσφορά στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, ως αποτέλεσμα απανωτών κρίσεων και πρόσφατα της οικονομικής δυσχέρε Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, λειτουργώντας ως αντίβαρο στον δημόσιο και τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα, πέραν της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, προασπίζονται τα δικαιώματα του πληθυσμού προάγοντας την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, αλλά και την ισορρόπηση της οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, προβαίνουν σε δράσεις που στόχο έχουν την προώθηση της έρευνας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και βιομηχανιών για υγιές επιχειρείν, ενώ πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται και για δημιουργία δικτύου ασφάλειας στις ορεινές περιοχές.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο εθελοντισμός στον τόπο μας, ως ελεύθερη και αυθόρμητη επιλογή, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στις ανάγκες των ανθρώπων και την ίδια ώρα οι εθελοντικές οργανώσεις καθίστανται εναλλακτικοί φορείς κάλυψης αναγκών με ευελιξία που ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις αυτήν των δημόσιων φορέω Η αξιόλογη δράση την οποία αναπτύσσουν οι εθελοντικές οργανώσεις αυξάνει την ανάγκη στήριξής τους στο σύγχρονο απαιτητικό περιβάλλον. Ευελπιστώ ότι η Έκθεση της 9ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών θα αποτελέσει το έναυσμα για μια εις βάθος συζήτηση για όσα επιβάλλεται να γίνουν από την πολιτεία, ώστε οι εθελοντικές οργανώσεις όχι μόνο να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον σπουδαίο ρόλο που εδώ και δεκαετίες επιτελούν, αλλά και να τύχουν περαιτέρω ενίσχυσης, που θα τους επιτρέψει να καινοτομήσουν, αναλαμβάνοντας προγράμματα και δραστηριότητες για την πλήρη ανάπτυξη ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Αυτό που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την υλοποίηση των στόχων των εθελοντικών οργα Είμαι πεπεισμένη ότι οι παρόντες στη σημερινή σύνοδο εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και φορέων θα αξιοποιήσουν τα πορίσματα της συνόδου και, με βάση τις προτάσεις των οργανώσεων που συμμετέχουν, θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθελοντισμού και των ΜΚΟ. Σε μια εποχή που οι δυσκολίες και τα προβλήματα μέρα με τη μέρα ταλαιπωρούν όλο και περισσότερο κόσμο, η ενίσχυση των ΜΚΟ συνιστά επιτακτική ανάγκη.

Για να εκπληρώσουν τους στόχους τους, οι εθελοντικές οργανώσεις χρειάζονται κίνητρα. Πρωτίστως, επιβάλλεται οικονομική ενίσχυση και χρηματοδότηση. Χρειάζονται όμως και εθελοντές, γεγονός που επιβάλλει στις εθελοντικές οργανώσεις να διαθέτουν ειδικά προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και συνακόλουθα προσέλκυσης, επιλογής και επιμόρφωσης εθελοντών, ώστε αυτοί ενδυναμωμένοι και εκπαιδευμένοι να εξυπηρετούν και να διαχειρίζονται τις κοινωνικές ανάγκες με μεγαλύτερη άνεση. Σημαντικό αντικίνητρο στην εθελοντική εργασία αποτελεί αναντίλεκτα η υπέρμετρη γραφειοκρατία που καθιστά δαιδαλώδεις και αναποτελεσματικές τις διαδικασίες. Καλείται το κράτος και οι θεσμοί να προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες και τα μέτρα που θα δημιουργήσουν ένα καθόλα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ΜΚΟ.

Ως Βουλή των Αντιπροσώπων, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί για τα θέματα του εθελοντισμού, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα σταθούμε δίπλα σας και μέσα από την προώθηση των σχετικών νομοθεσιών θα συνδράμουμε την προσπάθειά σας για υλοποίηση των στόχων σας. Ως Πρόεδρος της Βουλής, θέλω ειλικρινά να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για την πολυσχιδή δράση και προσφορά σας, στο πλαίσιο του οργανωμένου εθελοντισμού. Ενός εθελοντισμού που επιβάλλεται να είναι συνδεδεμένος με υψηλές αξίες και αρετές, όπως η φιλανθρωπία, ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη. Μέσα από την ποικιλόμορφη εθελοντική προσφορά καθημερινά, παρέχετε σημαντική στήριξη και ανακούφιση σε μη προνομιούχες ομάδες της κοινωνίας, γι’ αυτό και έχετε κάθε λόγο να νιώθετε περήφανοι.

Με το έργο σας κάνετε την κοινωνία καλύτερη, μια μεγάλη αγκαλιά, ιδιαίτερα για τους συνανθρώπους μας που τα προβλήματα πολλές φορές τούς οδηγούν σε απόγνωση και απογοήτευση. Η στήριξη και η αγάπη σας ανοίγει παράθυρο ελπίδας και προοπτικής στις αδύνατες ομάδες της κοινωνίας, αλλά και στον τόπο μας γενικότερα.

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω ακόμη ότι με τη δική σας φωνή και παρέμβαση μάς βοηθάτε να αντιληφθούμε σημαντικές παραμέτρους στην αντιμετώπιση των πολυδιάστατων σύγχρονων απειλών και προκλήσεων, γεγονός που σας καθιστά σημαντικό εταίρο στη διαμόρφωση πολιτικών, κοινωνικής ανάπτυξης στον τόπο μας, για την πρόοδο και ευημερία του συνόλου των πολιτών.

Σας συγχαίρω ακόμα μια φορά για το έργο σας -συνολικά- και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σύνοδό σας, ευελπιστώντας σε μια ζωντανή συζήτηση, μέσα από την οποία να προκύψουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης των ΜΚΟ για ουσιαστικότερη προσφορά στην κοινωνία.

(Το κείμενο ως απεστάλη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων)
Contents of this article including associated images are belongs PIO
Views & opinions expressed are those of the author and/or PIO

Source

 
Πίσω
Κορυφή